Walka z niską emisją

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Informujemy, iż termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na:

  • modernizacji ogrzewania;
  • instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
  • demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;
  • podłączeniu do sieci kanalizacyjnej;
  • instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

planowane do realizacji w bieżącym roku upływa dnia 30 września 2019 r.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 109, tel. 32/2960825, 32/2960574.

Szczegółowe informacje dostępne:
http://www.sosnowiec.pl/miasto/artykuly/k1,1129,walka_ze_smogiem/

Proszę czekać...