Co to jest Budżet Obywatelski?

Co to takiego ten Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, tym samym współdecydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje.

W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę (w przypadku Sosnowca jest to 6 mln złotych), o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

Proces realizacji budżetu trafnie ilustruje prezentacja przygotowana przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".

Proszę czekać...