Kalinowa

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 5 Walcownia

Numer projektu: X/4, kwota: 5 000,00 zł

Zakup Nowości wydawniczych do Filii nr 7 Dańdówka

Numer projektu: X/6, kwota: 5 000,00 zł

Projekty można było składać do 14 czerwca, 2019

Proszę czekać...