Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/sites/2019.obywatelski.sosnowiec.pl/www/core/libraries/02_lib_html.php on line 495

Budowa kanałów najazdowych

Numer projektu: VIII/9, lokalizacja: ul. Mielecka, kwota: , autor: Mateusz Michel


Odpady powstające przy naprawach pojazdów samochodowych to głównie odpady niebezpieczne. Odpady powstające w wyniku napraw samochodów winny zostać odpowiednio sklasyfikowane, magazynowane w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska oraz zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi, a następnie przekazane do unieszkodliwienia specjalistycznej firmie. Powszechny dostęp właścicieli samochodów do kanałów najazdowych może spowodować zanieczyszczenie gruntów olejami i płynami eksploatacyjnymi oraz porzucanie odpadów, bez możliwości ustalenia posiadacza odpadów odpowiedzialnego za przekazanie odpadów do unieszkodliwienia. 

Proszę czekać...