Remont alejek oraz powstanie tężni solankowej na Górce Środulskiej

Numer projektu: O/29, lokalizacja: Górka Środulska, kwota: 500 000,00 zł, autor: Igor Imiolczyk


 Remont – tak budowa tężni możliwa pod warunkiem zgodności z zapisami mpzp dla terenu Da.25ZP (np. pow. Biol. Czynna – min.60% działki budowlanej) i przestrzeni publicznych; konieczność zmiany nazwy projektu.


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Do pobrania

Proszę czekać...